عباس غزالی بازیگر سینما و تلویزیون می گوید «فهرست مقدس» نشان داد که صنعت انیمیشن ایران نیروهای توانمند زیادی دارد.

به گزارش روابط عمومی مرکز اوج کودک و نوجوان، اکبر نبوی منتقد و کارشناس سینما و عضو اعضای شورای پروانه ساخت را داشته است طی یادداشتی با اشاره به اهمیت حوزه انیمیشن در صنعت سینمای کشور، نسبت به عدم حمایت در اکران این هنر صنعت انتقاد کرد. متن یادداشت اکبر نبوی را بخوانید:

 در مورد طی چهار سالی که عضو شورای پروانه ساخت سینمای حرفه ای بودم، یکی از رویه های خوبی که در دستور کار داشتیم، حمایت از تولید فیلم های انیمیشن بود. برای کسانیکه می خواستند در این شاخه از فیلمسازی فعالیت کنند، امتیازات معنوی پیشبرنده ای در نظر گرفته بودیم. باور داشتیم که جریان تولید انیمیشن باید به اشکال مختلف و از سوی نهادهایی که می توانند، مورد حمایت جدی قرار بگیرد. این باور از یک تحلیل و درک راهبردی و آینده نگر نشات می گرفت و خدا را شکر، همه ی اعضا در این باور و درک مشترک، به شکل جدی و اصولی، همراه و همدل بودیم.

امیدوارم همچنان این رویه از سوی اعضای محترم شورای پروانه ساخت پی گرفته شود و فیلمسازان انیمیشن بدانند که یک حامی جدی و پای کار دارند.

یکی از ارکان مهم حمایت از آثار انیمیشن، موضوع نمایش عمومی آنهاست و انیمیشن ایرانی برای رشد و بالندگی موثر، حتما باید از حمایت ویژه در نمایش برخوردار باشد. شورای صنفی نمایش هم باید درکی درست و راهبردی از سینمای انیمیشن و ضرورت های بسیار جدی آن داشته باشد. 

اگر انگاره های به ظاهر حرفه ای بخواهد نگاه شورای صنفی نمایش را در باره ی  چگونگی نمایش این آثار به انحراف بکشاند، شورای صنفی نمایش باید بداند که یکی از متهمان جدی بی توجهی و ضربه به سینمای انیمیشن خواهد بود و باید در این زمینه پاسخگو باشد.

فیلم سینمایی فهرست مقدس را که در قالب انیمیشن ساخته شده است ندیده ام و در باره ی قوت و ضعف آن داوری نمی کنم، اما ظاهرا با بی مهری شدید و غیر قابل توجیه در نمایش و اختصاص سالن و نوبت نمایش روبرو شده است. هر اراده و دستی که چنین وضعیتی را پدید آورده، باید بداند که تصمیم و رفتارش جز تبری بر پیکر سینمای در حال رشد انیمیشن تعبیر نخواهد شد.

دسته‌بندی‌ها: فهرست مقدس